Øko2020 Jord (Foto: Birgitta Eva Hollander / Debio)
(Foto: Birgitta Eva Hollander / Debio)

Presentasjoner ØKO2020

FELLESPROGRAM

Hvordan kan vi få et velfungerende marked for norsk økologisk mat?

Dagens og morgendagens matforbruker – hva, hvorfor og hvordan? Annechen Bahr Bugge, SIFO.

Paneldialog ledet av Aina Bartmann med representanter fra de tre dagligvarekjedene om marked og grossistledd, utfordringer og muligheter

Norgesgruppen ved bærekraftansvarlig Inge E. Næsset, Rema 1000 ved sjef for samfunnsansvar og miljø Kaia Østbye Andresen og Coop Norge ved miljøsjef Knut Lutnæs.


Økologisk korn

Økologisk høstraps – erfaringer dyrking og omsetning, Thorbjørn Lund, Norsk Økoraps, Rakkestad

Etablering av fangvekst i stående åker - en strategi også i økologisk drift? Else Villadsen, NLR Øst

Økologisk åkerbruk uten plog på 3300 dekar Betraktninger og erfaringer med storskala regenerativt økologisk jordbruk i Skåne, Josef Appell, Økologisk bonde med 3300 dekar åkerbruk.

Forbedret økonomi ved omlegging til økologisk åkerbruk, Ole Henrik Lauritzen, NLR

Grønnsaker

Grovfôr og drøvtyggere

Kan vi lage smartere frøblandinger ved å kombinere fôrvekster med ulike egenskaper for et klima i endring? Marit Jørgensen, NIBIO

Rødt kjøtt og klima, Rose Bergslid, NORSØK

Lønner det seg å drive bærekraftig melkeproduksjon? Håvard Steinshamn, NIBIO

Ku og kalv – omsorg i den kritiske fasen rundt kalving og i dieperioden,Mette Vaarst, Aarhus Universitet

Ku og kalv sammen i løsdrift – erfaringer og bygningsløsninger, Einar Kiserud, gårdbruker og Mjølkekyr og diekalver, Knut Berg, NLR

Hva gjør Nortura for å selge det økologiske kjøttet? Hva ønsker Nortura fra økobøndene? Trine Hasvang Vaag, Nortura

En hyllest til sauen, Anna Blix, forfatter


Frukt og bær

Tankar og erfaringar frå ein fruktdyrkar, Marianne Bøthun, Fresvik, Sogn

Økologiske jordbær, Brit Mjåland, Inspirasjonsbonde, Marnadal i Agder

Status, statistikk økologisk frukt og bær, Frøydis Linden, FM Vestland

Regelverk, viktige punkter, Kristin Nymoen-Paulsen, NLR Vest

Gjødsel for økologisk frukt og bær, Stanislav Strbac, NLR Viken

Økologisk frukt, Gaute Myren, NLR Viken

Økologisk jordbær, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder

Økologisk bringebær, Stanislav Strbac, NLR Viken

Økologisk ribes, Sigrid Mogan, NLR Viken

Planteverntiltak i økologisk frukt og bær, Sigrid Mogan, NLR

Erfaring med blomsterrabatter i frukt og bær i Sverige, Elisabeth Ögren, Jordbruksverket, Sverige

NLRs rådgivingstilbud, Sigrid Mogan, NLR


Oppsummering

Oppsummering og inspirerende ord før vi reiser hjem, Korte innlegg fra: Kjersti Hoff,Norsk Bonde- og Småbrukarlag,Trond Lund, Rørosmeieriet Anders Hørthe (inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft), Sigurd Lars Aspesletten, Grøntutvalget

Foredraget til : Trond Lund, Rørosmeieriet