Mark Foto Debio (Foto: Debio)
(Foto: Debio)

PROGRAM

PROGRAM Tirsdag 21. januar 2020

09:00 Registrering. Utstillingene åpner

10:00 Åpning av Landbrukets Økologikongress ved Landbruksminister Olaug Bollestad og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag.
10:30Hva er jordhelse? "What is soil health?" Joel Williams (foredraget holdes på engelsk)

11:15 Pause og besøk av utstillinger

11:45 Jordanalyser og gjødslingsplanlegging som verktøy i økologisk landbruk, Tore Krogstad, NMBU
12:15 Presentasjon av inspirasjonsbøndene og deres inspirasjonstorg

12:30 Lunsj
13:30 Tanker om jordmikrobiologiens rolle i landbruket - og erfaringer fra prosjekter, Kamran Scalchian-Tabrizi, UiO

13:50 Stikk spade og finger i jorda. Praktiske råd om bedring av jordkvaliteten, Kari Bysveen, NLR
14:10 Slik arbeider jeg med jordhelse, Anders Hørte, Inspirasjonsbonde

14:30 Pause
14:45 Trusler mot jordas fruktbarhet - endringer i moldinnhold over tid, Hugh Riley, NIBIO
15.15 Hvordan kan økologiske produsenter bidra til reduserte klimagassutslipp? Sissel Hansen, NORSØK
15:45 Praktiske eksempel fra jordkarbonprosjektet, Hege Sundet, NLR og Inspirasjonsbonde Hellek Berge

16:10 Pause

Hvordan kan vi få et velfungerende marked for norsk økologisk mat?

16:40 Dagens og morgendagens matforbruker – hva, hvorfor og hvordan? Annechen Bahr Bugge, SIFO.

Paneldialog ledet av Aina Bartmann med representanter fra de tre dagligvarekjedene om marked og grossistledd, utfordringer og muligheter

Norgesgruppen ved bærekraftansvarlig Inge E. Næsset, Rema 1000 ved sjef for samfunnsansvar og miljø Kaia Østbye Andresen, Coop Norge ved miljøsjef Knut Lutnæs og Bama

18:00 Program slutt
18:30 Utstillingene stenger
19:00 Festmiddag med økologisk meny

PROGRAM Onsdag 22. januar 2020

Fire parallelle sesjoner 08:30- 13:30: Grønnsaker, Grovfôr og drøvtyggere, Frukt og bær og Korn

FELLESPROGRAM til slutt 14:00- 1530

14: 00 Oppsummering og inspirerende ord før vi reiser hjem, Korte innlegg fra: Kjersti Hoff,Norsk Bonde- og Småbrukarlag , Trond Lund, Rørosmeieriet ,Inspirasjonsbonde


Vi tar forbehold om endringer i programmet