Graskimmel (Photo: Atle Wibe)
Graskimmel (Photo: Atle Wibe)

O3BÆR - Ozonholdig vann for kontroll av gråskimmel i jordbær

Muggsoppen gråskimmel gir store avlingstap i jordbær både for konvensjonelle og økologiske dyrkere. Et mulig tiltak er å bruke ozonholdig vann som gir liten risiko for negative effekter på miljøet.

I et jordbærfelt kommer det meste av smitten fra råtne eller råtnende planterester i jordbæråkeren. Infiserte jordbærplanter får gråbrune flekker på bladene og blomsterstilkene. Blomstene blir infisert i fuktig vær, og infiserte blomsterdeler kan bli brune. Infeksjon i blomstene er ofte ikke synlige, men sykdommen kan likevel utvikle seg og råten vil da vise seg først på kart og bær.

Ozon (O3) løst i vann har effekt på et vidt spekter av mikroorganismer som virus, bakterier og soppsporer. Ozonholdig vann brukes som plantevern av vinranker mot soppsykdommer i USA og utprøves flere steder i Europa. Imidlertid har ingen tidligere prøvd dette tiltaket som plantevern for jordbær.

Når O3 brytes ned etter 10-30 min. dannes kun O2 og dermed blir det ikke dannet noen potensielle skadelige reststoffer. Det er heller ikke knyttet noen helserisiko til bruk og håndtering av ozon-holdig vann.

I prosjektet vil det bli utviklet en ozon-generator som kan monteres på en traktor. Denne generatoren vil så bli koplet til en åkersprøyte som inneholder rent vann. Ozon-holdig vann vil så bli sprøytet over et jordbærfelt for å teste effekten av tiltaket. Feltet vil bli behandlet regelmessig gjennom hele vekstsesongen.

For å dokumentere effekten av tiltaket bil det bli registret helsetilstand på jordbærplantene, utvikling av gråskimmel og jordbæravling, og sammenlignet med ubehandlede jordbærfelt. I tillegg vil det bli sett på effekten på andre organiserer som eventuelle befinner seg i feltet.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.