20130410  Img 9631 (Photo: Anita Land)
20130410 Img 9631 (Photo: Anita Land)

Insect Larvae as Animal Feed

Målet med dette prosjektet er undersøke muligheter og potensiale for forskning og innovasjon på insektlarver som ny proteinfôrkilde i Norge

Nasjonal husdyrproduksjon og fiskeoppdrett er i høy grad basert importert proteinbasert fôr, og det er et uttrykt ønske om større sjølforsyningsgrad. For disse produksjonene har dyrking av insektlarver for fôr et stort potensiale, særlig med tanke på at dyrking av insekter til mat og fôr kan gi mindre klimagassutslipp, kreve mindre areal og sannsynligvis mindre energi enn annen produksjon. Internasjonalt er det en betydelig forskingsaktiviteten innen dette feltet og fokus har vært på hvilke arter som kan egne seg og hvilke oppdrettsbetingelser og prosesseringsmetoder som er påkrevd.

I samarbeid med internasjonale forsker vil det i dette prosjektet bli undersøkt hvilke insektarter, vekstmedium og produksjonsbetingelser som er aktuelle å benytte under norske forhold. På bakgrunn av denne vurderingen vil det vil bli gjennomført et pilotforsøk med dyrkning av insektlarver. Mulige fôrprodukter vil bli fremstilt og disse vil bli kvalitetsvurdert. Videre vil det bli gjennomført en undersøkelse hos fôrprodusenter og hos husdyr- og oppdrettsnæringa for å vurdere interessen for produksjon av proteinfôr fra insektlarver. Derfor er det nedsatt en brett sammensatt referansegruppe for å bidra med vurderinger om hvilke spørsmål som krever mer forskning, og for å kunne etablere et sterkt konsortium for mer omfattende FoU-arbeid.

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.