Tingvoll gard
Tingvoll gard

Ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen agroøkologi

Stillingen inngår i det nye ERA-prosjektet «Balancing production and environment (PROENV).

Vi søker etter den rette kandidaten med Msc innen agroøkologi eller tilsvarende og må samtidig være kvalifisert til opptak som PhD-kandidat.

Prosjektet starter våren 2022, så vi ønsker tiltredelse 1. februar 2022!

Stipendiatet er en rekrutteringsstilling med mål om fast ansettelse i NORSØK.

PhD-studiet vil bli gjennomført som en del av prosjektet «Balancing production and environment (PROENV)». Prosjektet er et ERA-nett prosjekt og ledes av Aarhus Universitet, Danmark, og har samarbeidspartnere i Norge, Spania og Italia.

Formålet med prosjektet er å få kunnskap om og redskap til å oppnå en optimal balanse mellom landbruksproduksjon og miljøeffekter ved å optimalisere fordelingen av husdyrgjødsel i tid og sted. PhD vil jobbe med systemanalyse og modellering og se spesielt på effekt av intensivering av husdyrproduksjonen på utslipp av klimagasser, energi-forbruk, næringsbalanser, biodiversitet og økonomi. Som en del av det vil vi undersøke effekt av økologiske og agroøkologiske metoder som alternativ til en intensiv landbruksproduksjon.

Kontorsted vil være ved NORSØK på Tingvoll i Norge. Et tidsbegrenset studieopphold ved Aarhus Universitet legges inn som en del av PhD-studiet.

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:
- naturvitenskapelig utdannelse på MSc-nivå innen agroøkologi eller tilsvarende
- at stipendiaten er kvalifisert til opptak til PhD-utdanning

Andre krav:
- god i engelsk skriftlig og muntlig
- kunne delta i muntlig kommunikasjon på et nordisk språk
- kjennskap til norsk og/eller europeisk jordbruk

Det vil telle positivt med:
- tidligere arbeidserfaring (særlig innen landbruk)
- relevant tilleggsutdanning
- erfaring fra datamodellering og tverrfaglig samarbeid
- erfaring fra arbeid med store datamengder

Personlige egenskaper/egnethet:
- motivasjon for forskerkarriere
- evne til abstrakt tenkning og systemtenkning
- stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
- evne til å arbeide selvstendig og effektivt
- gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

NORSØK tilbyr:
- et godt og stimulerende arbeidsmiljø
- utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
- pensjonsordning i Statens pensjonskasse
- ulike velferdsordninger
- hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår:
Lønn etter gjeldende avtaler.

Tiltredelse:
01.02.2022.

Nærmere opplysninger:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf. 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no eller prosjektleder Sissel Hansen, tlf. 901 31 782 E-post: sissel.hansen@norsok.no

Sende søknad:
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til post@norsok.no
Merk søknaden «søknad PhD».

Søknadsfrist: 03.12.21