STAND

Virksomheter, organisasjoner og prosjekter fra økologisk sektor inviteres til å delta med utstillinger under kongressen. Utstillingene vil være et naturlig møtepunkt for deltakerne i Øko2020


Leie av stand:

Utstilling:

Beløp: 1500,- Størrelse på bord 1,5 m x 2 m

Maskinutstilling ute:

Beløp: 3500,- Oppstilling av enhet på 6m2 utenfor inngang, ses gjennom vindu

Messehall og foajéfoajé

Ansvarlig for utstillingene

Markus Brun Hustad epost markus@okologisknorge.no

Telefon: (+47) 24 12 41 09