Foredragsholdere

Møteleder dag 1: Aina Bartmann er daglig leder for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Bakgrunn som geitebonde i 15 år, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra 1992 til 1996, tidligere leder av Bondens Marked og den første prosjektlederen i Landbrukets økoløft.

Olaug Vervik Bollestad,

landbruks- og matminister (Krf) siden januar 2019.

Lars Petter Bartnes,

leder i Norges Bondelag siden 2014 og mjølkebonde fra Beitstad i Nord-Trøndelag.

Joel Williams,

Australia. Har greid å sette jordhelse på dagsorden internasjonalt og kaller seg uavhengig plante- og jordhelsepedagog. Spesielt opptatt av plante- og jorddynamikk og hvordan håndtere jordens mikrobielle økosystemer. Williams driver formidlingsarbeid om jord og jordhelse gjennom foredrag, seminarer og rådgiving.

Tore Krogstad,

professor i jordkjemi og planteernæring, Institutt for miljøvitenskap, NMBU. Krogstad arbeider med jord som vekstmedium, og samspillet jord og vann i miljøsammenheng. Tilgjengeligheten av fosfor i gjødselprodukter og i jord står sentralt i forskningen.

Kamran Scalchian-Tabrizi,

professor, Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi, Universitetet i Oslo. Hovedinteresse i forskningsarbeidet er genetisk endring over tid hos organismer med cellekjerne. Studerer betydningen av mikroorganismer i jord for plantevekst, for eksempel ved å tilføre kompost.

Kari Bysveen,

rådgiver, NLR Innlandet. Bysveen har lang erfaring som rådgiver innen jord og økologisk grønnsaker/potet.

​Anders Hørthe,

bonde fra Sylling i Buskerud. Inspirasjonsbonde i Landbrukets økoløft. Hovedproduksjon er økologiske salater av alle slag. Familien Hørthe er den 6. generasjonen som driver gården, med drøyt 420 dekar økologiske grønnsaker og vel 200 dekar grønngjødsling.

Hugh Riley,

seniorforsker, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Spesialområde i forskningsarbeidet er jord og karbonbinding.

Sissel Hansen,

seniorforsker, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Hun var en av de første i Norge som tok doktorgrad inne økologisk landbruk. Sissel Hansen arbeider særlig med klimautslipp fra jord.

Hellek Berge,

gardbruker, Gvarv i Telemark. Inspirasjonsbonde i Landbrukets økoløft. Driver med korn, belgvekster og skog. Deltar i prosjektet «Jordkarbon» der strategien er mer fotosyntese og mindre jordarbeiding.

Annechen Bahr Bugge,

forsker, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Hun har særlig forsket på matvaner. Tok doktoravhandling om norske middagsvaner med tittelen «Middag, en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis».

Trond Lund,

meieribestyrer, Rørosmeieriet. En kombinasjon av verdibasert ledelse, strategisk markedsorientering, endringsvilje og gjennomføringsevne har tatt det økologiske meieriet fra en usikker framtid til prisbelønnet bedrift.