Epler Foto Debio (Foto: Debio)
(Foto: Debio)

Frukt og bær

Dag 2: Frukt og bær 08:30- 13:30

Møteleder: Grete Lene Serikstad, NORSØK

08:35 Tankar og erfaringar frå ein fruktdyrkar, Marianne Bøthun, Fresvik, Sogn

08:50 Økologiske jordbær, Brit Mjåland, Inspirasjonsbonde, Marnadal i Agder
09:05 Status, statistikk økologisk frukt og bær, Frøydis Linden, FM Vestland
09:20 Regelverk, viktige punkter, Kristin Nymoen-Paulsen, NLR Vest
09:35 Gjødsel for økologisk frukt og bær, Stanislav Strbac, NLR Viken
09:50 Spørsmål, kommentarer
10:00 Pause
10:15 Økologisk frukt, Gaute Myren, NLR Viken
10:30 Økologisk jordbær, Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
10:45 Økologisk bringebær, Stanislav Strbac, NLR Viken
11:00 Økologisk ribes, Sigrid Mogan, NLR Viken
11:15 Planteverntiltak i økologisk frukt og bær, Sigrid Mogan, NLR
11:30 Lunsj
12:30 Erfaring med blomsterrabatter i frukt og bær i Sverige Elisabeth Ögren, Jordbruksverket, Sverige
13:00 NLRs rådgivingstilbud, Sigrid Mogan, NLR
13:15 Spørsmål, kommentarer
13:30 Pause

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Foredragsholderene:

Marianne Bøthun,

Fruktrådgiver i NLR Vest, økologisk og konvensjonelt. Hovedkulturer: eple og plomme. Marianne driver økologisk fruktdyrking på egen gård. Hun er fagressurs for økologisk fruktdyrking i NLR.

Kristin Nymoen-Paulsen,

Fruktrådgiver i NLR Vest, økologisk og konvensjonelt. Kontorsted: Leikanger. Hovedkulturer: eple og plomme.

Brit Mjåland,

Bærdyrker på Mjåland gård i Marnardal I Agder, Inspirasjonsbonde. Driver med jordbær, andelslandbruk og "Inn på tunet"

Frøydis Lindén,

Seniorrådgjevar hos Fylkesmannen i Vestland, med delt ansvarsområde for næringsutvikling innen frukt, bær -og grønnsakssektoren, økologisk landbruk, urbant landbruk og omdømmebygging. Har vært prosjektleder for Føregangsfylke økologisk frukt og bær 2010-2018.

Jan Karstein Henriksen

Rådgiver bær og teknikk,Finsland. Hovedkultur: jordbær

Gaute Myren

Fruktrådgiver i NLR Viken, økologisk og konvensjonelt. Hovedkulturer: eple, pære og plomme. Fagressurs for økologisk fruktdyrking i NLR.

Stanislav Strbac

Bærrådgiver i NLR Viken, økologisk og konvensjonelt. Hovedkulturer: jordbær og bringebær. Fagressurs for økologisk bringebærdyrking i NLR.