Kyr Foto Debio (Foto: Debio)
(Foto: Debio)

Grovfôr og drøvtyggere

Dag 2: Grovfôr og drøvtyggere 08:30- 13:30

Møteleder: Elin H. Sikkeland, NLR

08:30 Kan vi lage smartere frøblandinger ved å kombinere fôrvekster med ulike egenskaper for et klima i endring? Marit Jørgensen, NIBIO

09:00 Rødt kjøtt og klima, Rose Bergslid, NORSØK

09:30 Lønner det seg å drive bærekraftig melkeproduksjon? Håvard Steinshamn, NIBIO
10:10 Beinstrekk
10:20 Ku og kalv – omsorg i den kritiske fasen rundt kalving og i dieperioden, Mette Vaarst, Aarhus Universitet

10:50 Ku og kalv sammen i løsdrift – erfaringer og bygningsløsninger, Einar Kiserud, gårdbruker og Knut Berg, NLR
11:30 Lunsj
12:30 Hva gjør Nortura for å selge det økologiske kjøttet? Hva ønsker Nortura fra økobøndene? Trine Hasvang Vaag, Nortura
13:00 En hyllest til sauen, Anna Blix, forfatter
13:30 Pause og utstilling

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Foredragsholderene og møteleder:

Møteleder Elin H. Sikkeland,

rådgiver, NLR Trøndelag. Spesialområde er melk og grovfôr. Sikkeland er også melkeprodusent i Verdal.

Marit Jørgensen,

forsker, NIBIO Holt i Tromsø. Jobber med arter og sorter av ulike engvekster sett i sammenheng med naturgrunnlag og driftssystemer. Konsekvenser av og tilpasninger til klimaendringer har vært en del av dette.

Rose Bergslid,

rådgiver i Norsk senter for økologisk landbruk, (NORSØK), og i Møre og Romsdal bondelag. Jobber med tema som likestilling i landbruket, husdyrgjødsel-logistikk, klimaspørsmål, kulturlandskap og utnytting av beiteressurser.

Håvard Steinshamn,

seniorforsker, NIBIO Tingvoll. Forsker på fôrdyrking, fôrutnytting og produksjon av mjølk og kjøtt hos drøvtyggere. Har hatt spesielt fokus på utfordringar i økologisk produksjon.

Mette Vaarst,

seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskap, Aarhus Universitet. Forskning i dansk, europeisk og global økologi/agroøkologi. Har jobbet med utvikling av metoder til vurdering av og dialog om dyrenes sunnhet, sykdommer og velferd, med særlig vekt på økologiske prinsipper og verdier.

Einar Kiserud,

gardbruker, Spydeberg, Østfold.Inspirasjonsbonde i Landbrukets økoløft. Hovedproduksjon er økologisk melkeproduksjon, på arealene dyrkes det gras, korn, erter, bønner og raps. Gården har vært drevet økologisk siden 2001.

Knut Berg,

rådgiver Norsk landbruksrådgiving Øst. Har jobbet med forsking og prosjektert landbruksbygg i 38 år.

Trine Hasvang Vaag,

styreleder, Nortura og gardbruker med melk, storfekjøtt og korn. Tidligere økobonde.

Anna Blix,

biolog. Har jobbet med bevaring av kulturlandskap, og har skrevet boka "En hyllest til sauen: fortellinga om det lille dyret som bygde landet".