Gulrot Foto Debio

Grønnsaker

Dag 2: Grønnsaker 08:30 - 13:30

Møteleder: Kari Bysveen, NLR

08:30 Slik dyrker jeg gulrot og kålvekster, Heinrich Jung, gardbruker i Solør

08:55 Ugraskontroll, Thomas Holz, NLR
09:20 Falskt såbed og organisk gjødsel, Mette Thomsen, NIBIO
09:45 Beinstrekk
10:00 Blomsterremsor och andra åtgärder för att gynna nyttodjur och pollinerare i grönsaksodlingar i Sverige, Elisabeth Ögren, Jordbruksverket
10:25 Potensialet med biokull i grønnsakspoduksjonen, Alice Budai, NIBIO
10:50 Økologiske dyrkningssystemer til grønsagsproduktion med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, kvælstof og rodvækst, Hanne Lakkenborg Kristensen, Århus Univeritet, Danmark
11:30 Lunsj
12:30 Slik dyrker jeg potet, Halvor Midtsundstad, gardbruker i Solør
13:00 Tidligpotet til lagring – en strategi for å redusere tørråte? Anne -Kristin Løes, NORSØK

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Heinrich Jung,

gardbruker, Åsnes i Hedmark. Innovativ økoprodusent som driver allsidig med husdyr og grønnsaker. Involverer seg i hele verdikjeden og formidler positivt til media om drifta på garden.

Thomas Holz,

rådgiver, NLR Øst. Thomas Holz arbeider spesielt med økologisk grønnsaksdyrking.

Mette Goul Thomsen,

forsker, NIBIO. Arbeidsfelt spesielt innen urte- og grønnsakdyrking.

Elisabeth Ögren,

leder for Kålrotsakademien som har som mål å spre kunnskap om lokale råvarer og mat.

Alice Budai,

forsker, NIBIO, har i sitt doktorgradsarbeide undersøkt egenskaper til biokull med særlig fokus på stabilitet i jord.

Hanne Lakkenborg Kristensen

Århus Universitet

Halvor Midtsundstad,

gardbruker i Solør, Hedmark. Økologisk drift med ammekyr, havre og poteter.