Øko2020 Jord (Photo: Birgitta Eva Hollander / Debio)
(Photo: Birgitta Eva Hollander / Debio)

Test

test

tittel

brødtekst

Marked

16:40 Dagens og morgendagens matforbruker – hva, hvorfor og hvordan? Annechen Bahr Bugge, SIFO.

Paneldialog ledet av Aina Bartmann med representanter fra de tre dagligvarekjedene om marked, utfordringer og muligheterNorgesgruppen ved bærekraftansvarlig Inge E. Næsset, Rema 1000 ved sjef for samfunnsansvar og miljø Kaia Østbye Andresen, Coop Norge ved: miljøsjef Knut Lutnæs Inspirasjonshistorier om offentlig forbruk ????

18:00 Program slutt18:30

Utstillingene stenger

19:00 Festmiddag med økologisk meny

Korn

c

e

e

e

e

r

r

FELLESPROGRAM til slutt 14:00- 1500

14: 00 Oppsummering og inspirerende ord før vi reiser hjem, Korte innlegg fra: Kjersti Hoff,Norsk Bonde- og Småbrukarlag , Trond Lund, Rørosmeieriet ,Inspirasjonsbonde