Gulrot Foto Debio

Grønnsaker Program og foredragholdere

Møteleder: Kari Bysveen, NLR

08:30 Slik dyrker jeg gulrot og kålvekster, Heinrich Jung, gardbruker i Solør

09:00 Ugraskontroll, Thomas Holz, NLR

09:30 Falskt såbed og organisk gjødsel, Mette Thomsen, NIBIO

10:00 Beinstrekk

10:15 Erfarenheter från arbete med blomsterremsor och andra åtgärder för att gynna nyttodjur och pollinerare i grönsaksodlingar i Sverige - Elisabeth Ögren, Jordbruksverket

10:45 Potensialet med Biokull i grønnsakspoduksjonen, Alice Budai, NIBIO

11:15 Økologiske dyrkningssystemer til grønsagsproduktion med fokus på jordens mikrobielle aktivitet, kvælstof og rodvækst, Hanne Lakkenborg Kristensen, Århus Univeristet.

11:20 Fangvekster i og etter grønnsaker, Mette Thomsen NIBIO og Kari Bysveen, NLR

11:30 Lunsj

12:30 Slik dyrker jeg potet, Halvor Midtsundstad, gardbruker i Solør

13:00 Tidligpotet til lagring – en strategi for å redusere tørråteproblematikken? Anne -Kristin Løes, NORSØK prosjektet POTETGIV


Heinrich Jung,

gardbruker, Åsnes i Hedmark. Innovativ økoprodusent som driver allsidig med husdyr og grønnsaker. Involverer seg i hele verdikjeden og formidler positivt til media om drifta på garden.

Thomas Holz,

rådgiver, NLR Øst. Holz arbeider spesielt med økologisk grønnsaksdyrking.

Mette Goul Thomsen,

forsker, NIBIO. Arbeidsfelt spesielt innen urte- og grønnsakdyrking.

Elisabeth Ögren,

leder for Kålrotsakademien som har som mål å spre kunnskap om lokale råvarer og mat.

Alice Budai,

forsker ved NIBIO, har i sitt doktorgradsarbeide undersøkt egenskaper til biokull med særlig fokus på stabilitet i jord.

Hanne Lakkenborg Kristensen

Århus Universitet

Halvor Midtsundstad,

gardbruker i Solør, Hedmark. Økologisk drift med ammekyr, havre og poteter.