Korn Foto Debio (Photo: Debio)
(Photo: Debio)

Dag 2: ​Økologisk korn

Økologisk korn 08:30- 13:30

Møteleder: Hans Gaffke, NLR

08:30 Økologisk høstraps – erfaringer dyrking og omsetning, Thorbjørn Lund, Norsk Økoraps, Rakkestad

09:00 Etablering av fangvekst i stående åker - en strategi også i økologisk drift? Else Villadsen, NLR Øst


09:30 Økologisk åkerbruk uten plog på 3.000 dekar Betraktninger og erfaringer med storskala regenerativt økologisk jordbruk i Skåne, Josef Appell, Økologisk bonde med 3300 dekar åkerbruk.

11:30 Lunsj

12:30 Forbedret økonomi ved omlegging til økologisk åkerbruk, Ole Henrik Lauritzen, NLR

Presentasjon av foredragsholderne:

Thorbjørn Lund,

gardbruker, Østfold. Inspirasjonsbonde i Landbrukets økoløft. Startet Norsk Økoraps sammen med Ståle Solberg. Norsk Økoraps tar imot økologisk raps og videreforedler den til matolje og rapskake.

​Else Villadsen,

rådgiver, NLR, grovfôr og økologi. Arbeider mye med fangvekster og jordhelse.

Josef Appell,

gardbruker, Ängelholm i Sverige. Arbeider med regenerativt landbruk der naturlig kretsløp, jord og jordliv er viktige faktorer.

​Ole Henrik Lauritzen,

rådgiver i økonomi, NLR. Ole Henrik Lauritzen dyrker korn, erter og oljevekster på 970 dekar i Rakkestad i Østfold, i tillegg til kalkunproduksjon.