©kopark Uredigert 33

Tingvoll Økopark

Tingvoll Økopark skal bli eit spennande og særeige nasjonalt kunnskaps- og opplevingssenter, som skal tilby opplevingar som stimulerer til ei berekraftig samfunnsutvikling.

Innhaldet i Økoparken skal bygge på dei fire økologiske prinsippa helse, økologi, rettferd og varsemd. Parken skal tilby kunnskap og opplevingar innanfor økologisk landbruk, mat og matkvalitet, helse, dyrevelferd, hagebruk, villmarksliv, utmarksforvalting og sol- og bioenergi. Parken er under utbygging, og opnar sommaren 2017.

www.tingvollokopark.no