Ledige stillinger

To ledige stillinger: 1.​ Doktorgradsstipendiat innen parasittkontroll hos drøvtyggere, 2. Forsker innen velferd hos husdyr

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, økologisk mat og fornybar energi. Stiftelsen skal i sitt arbeide legge til grunn de fire hovedprinsippene for økologisk landbruk som omhandler helse, økologi, rettferd og varsomhet, slik de er definert av IFOAM Organics International. NORSØK har 17 ansatte og samarbeider tett med andre forskningsinstitusjoner og rådgivningsorganisasjoner.  


1.​Doktorgradsstipendiat innen parasittkontroll hos drøvtyggere

Ved NORSØK er det ledig en treårig stilling som doktorgradsstipendiat (PhD) innen temaet plantebaserte fôrtilskudd som middel mot mage og tarmparasitter hos drøvtyggere, med tiltredelse 01.08.17.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Condenced tannins from Norwegian pine and spruce bark – antiparasitic effects and potential Commercial exploitation».

Om prosjektet:

Kondenserte tannin (CT) blir regnet som antinæringsstoff som kan redusere opptak og fordøyelse av fôr og gi nedsatt produksjon hos husdyr. Det er vist at moderate mengder av CT i dietten kan redusere problemene med parasittiske nematoder og protozoer i mage og tarm hos drøvtyggere. Fôrplanter som inneholder tannin er dårlig tilpasset norske dyrkingsforhold.  Bark fra bartre kan ha høgt innhold av CT. I dette prosjektet skal en

 • Evaluere produksjonen av bark slik den er i dag med hensyn til utnytting i industriell
 • prosessering av CT.
 • Karakterisere kvalitet og kvantitet av CT i barkressurser og deres struktur-aktivitets relasjoner.
 • Teste den biologiske aktiviteten av CT ekstrahert fra bark mot parasittiske nematoder in vitro og in vivo og parasittiske protozoer in vitro.
 • Utvikle industriell ekstrahering og prosessering av CT fra bark.

Prosjektet er et samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører innen forskning og industri: NORSØK, Norsk institutt for bioøkonomi, SINTEF, Norsk Treteknisk Institutt, Veterinærinstituttet, Scotland’s Rural College, Københavns Universitet, Bergene Holm AS og Norske Skog Saugbrugs AS.  Deler av prosjektarbeidet vil foregå i utlandet.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav:

 • Veterinærmedisinsk utdanning på MSc-nivå
 • Norsk autorisasjon
 • Det vil telle positivt med:
 • Erfaring og kompetanse innen produksjonsdyrmedisin
 • Relevant forskingserfaring
 • Relevant tilleggsutdanning

Andre krav:

 • God i skriftlig og muntlig engelsk og norsk
 • Førerkort klasse B
 • Personlige egenskaper/egnethet:
 • Motivasjon for forskerkarriere
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

NORSØK tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår: Lønn etter gjeldende avtaler

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no

Sende søknad:

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no

Søknadsfrist: 10.03.17

Pdf med utlysninga

2. Forsker innen velferd hos husdyr

Ved NORSØK er det ledig fast inntil 100 % stilling som forsker innen dyrevelferd hos husdyr i ulike driftsopplegg, med tiltredelse senest 01.08.17.

Bedre dyrevelferd i ulike driftsopplegg er et av de fagstrategiske satsingsområdene til NORSØK. Dette omfatter problemstillinger som for eksempel helse og velferd ved ulike beiteopplegg for drøvtyggere,  strømiddel i tallefjøs, driftsopplegg til fjørfe, stressindikatorer og velferdsparametere. Stillingen omfatter forskning med vitenskapelig publisering, utviklingsarbeid og populærvitenskapelig formidling. Stillingen vil inngå i et team sammen med andre tilsatte innenfor ulike husdyrfag. Stillingen omfatter også arbeid med å skaffe nye prosjekt. 

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Fortrinnsvis doktorgrad innen husdyrfag eller veterinærmedisin med hovedvekt på dyrevelferd
 • Det vil telle positivt med:
 • Erfaring og kompetanse innen helse og velferd hos husdyr
 • Relevant forskingserfaring
 • Relevant erfaring innen formidling og rådgiving

Andre krav:

 • God i skriftlig og muntlig engelsk og norsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper/egnethet:

 • Motivasjon for forskning og formidling
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

NORSØK tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår: Lønn etter gjeldende avtaler

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no

Sende søknad:

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no

Søknadsfrist: 10.03.17

PDF

Dokumenter