Doktorgradsstipendiat

Doktorgradsstipendiat: Næringsforsyning til planter i økologisk landbruk

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, økologisk mat og fornybar energi. Stiftelsen skal i sitt arbeide legge til grunn de fire hovedprinsippene for økologisk landbruk som omhandler helse, økologi, rettferd og varsomhet, slik de er definert av IFOAM Organics International. NORSØK har 18 ansatte og samarbeider tett med andre forskningsinstitusjoner og rådgivningsorganisasjoner. 

Ved NORSØK er det ledig en treårig stilling som doktorgradsstipendiat (PhD) innen temaet resirkulerte marine ressurser som gjødsel i økologisk landbruk, med tiltredelse 01.01.18.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Restråstoff fra havet som gjødsel i økologisk landbruk (RESTOR)”

Om prosjektet:
Konvensjonell fjørfegjødsel brukes i dag som handelsgjødsel i økologisk dyrking. Et bedre alternativ kan være resirkulert gjødsel fra storsamfunnet. Mye næring havner i havet. RESTOR-prosjektet vil undersøke om marine restråstoffer kan kombineres til en fullgjødsel egnet for økologisk dyrking. Rester av alger og etter hydrolyse av vill marin fisk er aktuelle råvarer som det er rikelig tilgang på i Møre og Romsdal.

I dette prosjektet skal en:

Kartlegge mengder og sammensetning av aktuelle marine restråstoff i Møre og Romsdal som kan være tilgjengelig for gjødselproduksjon.

 • Velge ut aktuelle restråstoff og undersøke disse i form av kjemisk karakterisering, nedbrytningshastighet, plantetilgjengelighet, påvirkning på jordfysiske forhold, metoder for prosessering og miljøeffekter.
 • Gjennomføre feltforsøk i korn.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORSØK, NTNU og RISE i Sverige og utvalgte industripartnere. NTNU har veilederansvaret for stipendiaten. 
 
Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Faglige kvalifikasjonskrav:

Det kreves:

 • Naturvitenskapelig utdannelse på MSc-nivå innen jordfag, plantefag, miljøkjemi, biologi eller tilsvarende

Det vil telle positivt med:

 • Tidligere arbeidserfaring
 • Relevant tilleggsutdanning

Andre krav:

 • God i skriftlig og muntlig engelsk

 Personlige egenskaper/egnethet:

 • Motivasjon for forskerkarriere
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og effektiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter

 NORSØK tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Hjelp til å skaffe bolig

Lønns- og tilsettingsvilkår: 

Lønn etter gjeldende avtaler (minimum kr 436 000).

Nærmere opplysninger:

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf +47 407 69 922, E-post: turid.strom@norsok.no eller seniorforsker Anne-Kristin Løes, tlf +47 404 79 962 anne-kristin.loes@norsok.no

Sende søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk til post@norsok.no

Søknadsfrist: 10.11.17

Dokumenter